Naše služby

Nabízíme své dlouholeté zkušenosti pro širokou podporu malým i velkým investorům, pro které jsou důležité provozní náklady a kvalitní koncepty v rámci tzv. "udržitelné výstavby". Poskytujeme jak kvalifikované výpočty provozních nákladů technologických řešení/konceptů tak návrhy či kontroly navržených řešení od dodavatelů projektu vybraných investorem.

Profesionální návrh projektů

Návrh konceptů a projektů technických zařízení budov: vytápění, chlazení, větrání budov vyhovující Vašim požadavkům a současným trendům nejlepších technologických konceptů

Finanční hodnocení a řešení

Poskytujeme hodnocení finanční náročnosti s hodnocením dlouhodobého cash-flow a hodnocení nákladovosti cizího kapitálu.

Osobní přístup

Můžete očekávat osobní a individuální přístup s důrazem na výběr nejvhodnějšího řešení v zhledem na Vaše požadavky. Samozřejmostí je naše profesionalita, nasazení a diskrétnost.

Inženýrské výpočty

Provádíme energetické výpočty pro určení vhodné energetické bilance objektu a optimalizovaný návrh technologií

Ochrana klienta

Konzultační podporou chláníme klienta před možnými nepříznivými následky které hrozí vzhledem k nevhodným rozhodnutím v procesu výstavby.

O nás

Zakladatel projekčního atelieru je Martin Lučanský, je absolvent FSI ČVUT obor "Technika prostředí" v roce 1988. Projektováním vzduchotechnika se zabývá od roku 1989 - ateliér 8 PUHMP. Od roku 1992 pracoval jako OSVČ společně s p. Jiřím Froňkem, od roku 1998 samostatně. Od 6.9.1993 je autorizovaným technikem v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, registrovaný pod číslem 0001610.

Naše projektová kancelář se zabývá projektovou činností v oblasti vzduchotechniky, chlazení, vytápění a návrhu komplexních energetických konceptů pro budovy. Dále zajišťujeme konzultace pro investory, architekty, posudky nebo úpravy rozpracovaných projektů, či posudky stávajících systémů a jejich provozu.

Vypracováváme projektovou dokumentaci pro objekty občanské výstavby, administrativní a obchodní centra, restaurace, hotely, sportoviště, bazény, zdravotnické stavby a bytové objekty včetně rodinných domů. Nevyhýbáme se ani průmyslovým objektům, skladovým a výrobním halám, ČOV, laboratořím, včetně speciálních aplikací jako jsou čisté prostory a prostory s označením "biohazard". Ve spolupráci s mnohaletým prověřeným týmem kolegů ostatních profesí, jsme schopni nabídnout komplexní dodávky projektů v částech VZT, CHL, MaR, elektro, UT, PO, včetně vzájemné koordinace profesí, případně profese HIP, včetně inženýringu. Ve zvláštních případech je možno do projekčního týmu začlenit i některou z našich kooperujících architektonicko/stavebních kanceláří.

V nejnovějších a komlexních projektech pracujeme na BIM platformě Revit (začali jsme u verze 2014, v současné době využíváme verze 2017,2018,2019,2020 - dle požadavků klienta).

BIM platformy obecně poskytují vysoce efektivní způsob výměny informací mezi všemi účastníky projektu - v našem případě v rámci koordinací s HIP a ostaními profesemi a pro komunikaci s klientem.

Dále pracujeme na platformě AUTOCAD, pro projekci VZT využíváme nástavbu VzProCAD fy ASTRA umožňující vytvářet projekty ve 3D včetně automatizovaného vytváření řezů, axonometrických pohledů, specifikací a rozpisů potrubních dílů.


Naše vize

Naší vizí je implementace nejnovějších poznatků z vývoje do technicky proveditelných konceptů a jejich použití v současné výstavbě.

Tímto podporujeme energeticky nejoptimálnější řešení pro dlouhodobé snižování energetické spotřeby České republiky.

Naší vizí jsou kvalitní optimálně provozované projekty a spokojenost klientů.

Naše mise

Naší misí je podporovat odbornými výpočty sofistikovaná technická řešení zaměřena na minimalizaci dlouhodobých provozních nákladů. Tím směrujeme k podpoře snižování energií v ekonomice a také k podpoře tzv. "trvale udržtelného růstu".

Nástroje pro kvaliní ekonomické hodnocení projektů jsou v dnešní době nedostatečné a obecně nedostupné. Naše mise je toto dlouhodobě měnit.

Reference

Reference z projektů a výsledků, na kterých jsme projekčně participovali

7

Administrativních
budov

22

Obytných budov

6

Budov institucí

265

Provozů
Gastronomie

265

projektů BIM

Komerce

Palác Národní, Adm.budova, Praha

Věda a výzkum

Výzkumné centrum BIOCEV, Vestec

Obytná výstavba

BD Luka, Praha

Komerce

AB Rosum, Bratislava

Komerce

FIVE Smíchov, Praha

Obytná výstavba

Blabla, Photography

Restaurace

Restaurace Cross Club, Praha

Komerce

Corso Court IIb, Praha

Činnosti - co nabízíme v zkratce

Záklandí rozdělení našich služeb, na které Vám můžeme poslat cenovou nabídku

analýza
stávajícího stavu
objektu
(energie)

 • Prohlídka objektu
 • Prohlídka zařízení TZB
 • Souhrnná správa
 • Návrhy na energ. úspory
 • případně PENB/en.audit
Kontakt

prohlídka
stávajícího stavu
objektu
(koupě/prodej)

 • Prohlídka objektu
 • Zaměření
 • Kontrola tech. stavu
 • Technická zpráva
Kontakt

Inženýrské výpočty

 • Tepelná zátěž
 • Tepelné ztráty
 • Vytápění
 • Stínící prvky
 • Chlazení
 • Zateplení
Kontakt

Kontakty

Kontakty na obchodní zastoupení

Ing. Martin Lučanský

Projektant & Jednatel

Vzduchotechnika, poradenství, koncepční řešení

Ing. Michal Ježek

Projektant VZT,RTCH

Vzduchotechnika, chlazení, vytápění, výpočty tepelné zátěže a tepelných ztrát, čisté prostory

Peter Pida

Projektant VZT

Vzduchotechnika, VRF chlazení

Jan Lerch

Projektant VZT

Vzduchotechnika, VRF chlazení

Kateřina Novotná (Kubrichtová)

Projektantka VZT

Vzduchotechnika

Richard Pinka

Projektant VZT,RTCH

Vzduchotechnika, VRF chlazení, vytápění, výpočty tepelné zátěže a tepelných ztrát, PENB, LCC

Napište nám
Napište nám své dotazy a požadavky na : KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
nebo do záložního formuláře
V případě Vašeho dotazu nebo požadavku nás kontaktujte přes formulář. Jakmile to bude možné, budeme se Vám věnovat.